welcome...
welcome... ...stranger

Welcome Stranger in het kort

Welcome Stranger heeft meerdere manifestaties en projecten georganiseerd, waarvan de eerste in de jaren '90. De eerste reeks projecten gold als een kanttekening bij het officiële kunstcircuit – niet uit recalcitrantie of idealisme – maar bij wijze van bezinning. In plaats van een van te voren bedacht onderwerp, motto of motief werden eenvoudigweg de gegevens centraal gezet, die als vanzelf uit de situatie voortkwamen; de locatie, een huis in de stad, en daarmee samenhangend de wisselwerking tussen het privé-vertrek en de publieksruimte, openbaarheid en privacy. Kwesties waarvan de relevantie alleen maar is toegenomen, denk aan surveillancetechnieken en online privacy. Noties van gastvrijheid, vreemdeling zijn en bij een plaats horen hebben bovendien een nieuwe sociale en politieke betekenis gekregen. Welcome Stranger blijft ze daarom verkennen. Het geven van ruimte aan de dialoog tussen kunstenaars onderling en het creeeren van mogelijkheden om op onverwachte plekken kunst te laten zien is daarbij belangrijk. 

Over ons

Welcome Stranger heeft een lange tijd een sluimerend bestaan geleid en heeft sinds 2017 een nieuwe impuls gekregen. 

curator en (her-)initiatiefnemer: Marianna van der Zwaag (1971). Ze doet al geruime tijd mee in het kunstenveld. Zij studeerde Kunstgeschiedenis (MA). In haar kunstpraktijk, zowel binnen als buiten het museum, is ze geinteresseerd in het nieuwe manieren van presenteren die het kunstwerk als eindproduct, zoals traditioneel getoond in musea, overstijgen.

grafisch ontwerp: Tariq Heijboer

De eerste reeks projecten in de jaren '90 werden geïnitieerd en georganiseerd door Marjolein Schaap en Ken Zeph. Van 1998 tot 2020 was Hester Elzerman, kunsthistoricus, docent en onderzoeker gecommiteerd aan Welcome Stranger. Samen met Marianna van der Zwaag nam ze, vanaf 2017, het initiatief om aan Welcome Stranger een nieuwe impuls te geven.

De raad van toezicht van de stichting bestaat uit Saskia Janssen (voorzitter), Marijn van Kreij (secretaris), beiden beeldend kunstenaars en Lia Gieling, initiator | curator Cargo in Context. De leden van de raad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

PRESS

– Trouw Djuna Spreksel over Lily van der Stokker Esther Tielemans e.a. 19.10.21
– Metropolis M Thomas van Huut Esther Tielemans nr 5 2021
– Metropolis M Manuela Zammit Radna Rumping 23 september 2021
– Parool Kees Keijser Lucas Lenglet 30.10.20
 Parool André van Bergen Jeanne van Heeswijk Job Koelewijn e.a. 21.03.98
NRC Christiaan Bastiaans Rob Birza Maarten de Reus Berend Strik 27.11.1992 
NRC Renée Steenbergen Harmen de Hoop Paul Goede Rob Birza e.a. 07.10.94


INSTAGRAM      FACEBOOK

Stichting Welcome Stranger
p/a Da Costakade 19hs
1052 SE Amsterdam
KvKnummer: 41212760
welcomestrangerfoundation@gmail.com

Het jaarverslagen en de jaarrekeningen van 2021, 2020 en het beleidsplan 2022.  

De stichting Welcome Stranger is een culturele ANBI. Dit maakt doneren aan de stichting fiscaal aantrekkelijk. Stichting Welcome Stranger RSIN 802067700

Welcome Stranger wordt gesteund door het Mondriaanfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

       

...stranger