welcome...
welcome... ...stranger

Welcome Stranger in het kort

Welcome Stranger begon ruim 25 jaar geleden als een reeks tentoonstellingen in een woonhuis, geïnitieerd door Marjolein Schaap en Ken Zeph. De manifestatie gold als een kanttekening bij het officiële kunstcircuit – niet uit recalcitrantie of idealisme – maar bij wijze van bezinning. In plaats van een van te voren bedacht onderwerp, motto of motief werden eenvoudigweg de gegevens centraal gezet, die als vanzelf uit de situatie voortkwamen; de locatie, een huis in de stad, en daarmee samenhangend de wisselwerking tussen het privé-vertrek en de publieksruimte, openbaarheid en privacy. Telkens werden 4 kunstenaars uitgenodigd om te reageren op dit gegeven en op elkaar.

Vanuit deze achtergrond verkent Welcome Stranger momenteel mogelijkheden om nieuwe ontmoetingen tussen kunst en publiek te laten ontstaan. In de woonomgeving zijn ervaringen van traditie en cultuur op het scherpst gesteld; men kan gemakkelijk het eigene en het vreemde herkennen. Welcome Stranger wil ruimte geven aan de dialoog tussen kunstenaars onderling en hen de mogelijkheid bieden werk te tonen op ongebruikelijke plekken.

Welcome Stranger heeft een lange tijd een sluimerend bestaan geleid en heeft sinds 2017 een nieuwe impuls gekregen door Hester Elzerman en Marianna van der Zwaag. 

Over ons

Marianna van der Zwaag is kunsthistoricus, curator en onderzoeker. Zij richt zich vooral op het artistieke werkproces van de kunstenaar en onderzoekt nieuwe wijzen van presenteren om verder te komen dan het kunstwerk als eindproduct, zoals traditioneel getoond door musea.

Hester Elzerman is kunsthistoricus, docent en onderzoeker. Zij doet onderzoek naar verschillende vorm- en betekenisrelaties die gelegd zijn in kunst, die ook van toepassing zijn in het onderwijs. Reflecties op identiteit en omgeving komen daaraan te pas.

ontwerp: Tariq Heijboer

social media: Natália Blahová 

De raad van toezicht van de stichting bestaat uit Saskia Janssen (voorzitter), Marijn van Kreij (secretaris), beiden beeldend kunstenaars en Lia Gieling, initiator | curator Cargo in Context. De leden van de raad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.


INSTAGRAM      FACEBOOK

Stichting Welcome Stranger
p/a Da Costakade 19hs
1052 SE Amsterdam
KvKnummer: 41212760
welcomestrangerfoundation@gmail.com

Het jaarverslag en de jaarrekening van 2019 en een beknopt beleidsplan 2021 vind je hier

De stichting Welcome Stranger is een culturele ANBI. Dit maakt doneren aan de stichting fiscaal aantrekkelijk. Stichting Welcome Stranger RSIN 802067700

De activiteiten van Welcome Stranger worden daarnaast gesteund door: 

    

...stranger