welcome...
welcome... ...stranger
17.06 — 31.12.21: ESTHER TIELEMANS, LILY VAN DER STOKKER, RADNA RUMPING, KÉVIN BRAY

       

2e Leeghwaterstraat in het Funenpark, 29.01-27.03.2021, foto Gert Jan van Rooij                           

Amsterdam

Vier kunstenaars zetten op uitnodiging van Welcome Stranger in 2020 de gevel van de eigen woning in als betekenisvolle ruimte en maakten nieuw werk. Razendsnel kwam deze serie van de grond omdat een internationalaal project in Dakar werd uitgesteld vanwege het tegengaan van de verspreiding van COVID 19. Het voelde logisch en goed aanwezig en actief te zijn vanuit de eigen woning Amsterdam in een tijd waarin iedereen meer aan huis gebonden is. In 2021 worden hier nogmaals vier werken aan toegevoegd, te beginnen op 17 juni 2021. Op meerdere plekken in de stad ontstaan hierdoor verschillende reflecties op openbaarheid en privacy, innerlijk en uiterlijk.

Lees meer hieronder. Volg ook INSTAGRAM voor updates over het programma.

>

Uit noodzaak maar tegelijkertijd geheel in lijn met eerdere Welcome Stranger manifestaties, nemen de vier nieuwe kunstwerken een liminale ruimte in: de ramen en gevels. Van binnenuit functioneren ramen en gevels van de woning als een interface die het mogelijk maakt de ruimte van een individu tot de openbare ruimte op afstand te beschouwen en van buitenaf als een medium voor zelfrepresentatie. Er zijn geen bezoekers, alleen voorbijgangers.

De kunstwerken die op deze oppervlakken worden gepresenteerd, stellen het totale binnenste van iemands privacy en de veronderstelde grens tussen binnen en buiten ter discussie. Ze omkaderden het individu en de buitenwereld in een dubbelrelatie die tegelijk indringend en unheimisch is van binnenuit en verrassend en ontoegankelijk van buitenaf. 

Binnenkort volgt hier meer informatie. Volg ook INSTAGRAM voor updates over het programma.

Beluister hier de twee radio uitzendingen, 'the house as material' en 'poking through the window', die ingaan op de motivaties achter dit initiatief en het werk van de een aantal van de deelnemende kunstenaars. We maakten ze in samenwerking met radio JAJAJANEENEENEE.

-

Welcome Stranger wordt gesteund door het Mondriaanfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. <
08.12 — 08.01.21: GARETH NYANDORO, TIM BREUKERS, LAYE KA

Foto Pascal Nampémanla Traoré

Dakar (Senegal)

Welk effect heeft persoonlijke identiteit en aanwezigheid in de wereld? Je buitenkant is publiek, maar wat zegt het over je binnenkant? Over wat eigen is en wat vreemd? In een privé woning midden in een woonwijk in Dakar hebben drie kunstenaars, Laye Kâ (SEN), Gareth Nyandoro (ZWE) en Tim Breukers (NL), in overleg met elkaar toegewerkt naar een ‘in situ-presentatie’ hierover. De tentoonstelling werd de titel Biti ak Biir meegegeven, Wolof voor 'interieur' en 'exterieur'. De drukbezochte tentoonstelling was open voor publiek gelijktijdig met Partcours 2020 in de periode 8 december tot 8 januari 2021. Een publicatie over dit bijzondere samenwerkingsproject is in voorbereiding. De lancering is in juni 2021. 

>

De eerste maanden van 2020 waren we ons nog niet bewust van het pandemische onheil dat naderde. Onverwacht werd het daardoor een heel ander jaar voor Welcome Stranger. Terwijl het project in Dakar zich ontvouwde, kwam er razendsnel in Amsterdam een nieuwe manifestatie van de grond. Het voelde logisch en goed aanwezig en actief te zijn vanuit de eigen woning in Amsterdam in een tijd waarin iedereen meer aan huis gebonden is. Vier nieuwe kunstwerken ontstonden en namen, uit noodzaak maar tegelijkertijd in lijn met eerdere Welcome Stranger manifestaties, een liminale ruimte in: de ramen en gevels.

Het internationale project in Dakar is (mede) mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

<
...stranger