welcome...
welcome... ...stranger
archief
21.03 – 12.04.1998
André van Bergen, Claudia Härdi, Jeanne van Heeswijk, Job Koelewijn, Krijn de Koning, Jeroen Kooijmans, Bastienne Kramer, Federico d’Orazio, Femke Schaap, William Speakman

Het project Moving In vond plaats in de Eco-wijk te Amsterdam van 21 maart t/m 12 april 1998. Het uitgangspunt was hier dat kunstenaars in en rondom acht net opgeleverde woningen zouden werken in relatie met de bewoners.

De bewoners van de appartementen van twee woonblokken op het voormalige GWL-terrein, nu Eco-wijk, zijn per brief gevraagd deel te nemen aan het project. Tien van hen bleken bereid om hun koopwoning er voor open te stellen. Tijdens de tentoonstelling zijn ze net verhuisd, of nog bezig, of aan het inrichten en klussen. Het project valt namelijk samen met de oplevering van de woonblokken. Aan de kunstenaars is gevraagd om in de woningen te werken. Het was aan hen en aan de bewoners waar en in welke appartementen ze opereerden. Niettemin waren alle kunstenaars werkzaam op een plek die veranderlijk was - zo niet hectisch, maar ook herkenbaar, basaal en concreet - waar het wonen aangaat, het je eigen maken van een plek.


Thema’s als identiteit en identificatie maakten daardoor op twee niveaus deel uit van het project; vanuit het perspectief van de bewoner en van de kunstenaar. In de appartementen en in de woonblokken waren beiden immers vreemdeling. Beiden onderzochten de ruimte om deze naar hun hand te zetten; een identiteit te geven.
Met Moving In was een risicovolle, op goodwill gebaseerde situatie gecreëerd, maar ook een kader voor de ontmoeting, voor het overleg en de samenwerking. Dit raamwerk is door het verloop van het project ingevuld. Als gevolg van de opzet lag er ook een gelaagdere betekenisstructuur besloten in het project. Zo werd het leven van anonieme privé-personen kenbaar gemaakt. Ook gaf het project gestalte aan de opvattingen die destijds in de kunst heersten: het verlangen om transgressief te werk te gaan; het belang van het relativeren van officiële kunstruimtes; de wens om het kunstwerk te laten samenvallen met het alledaagse; het kunstwerk in de ‘werkende wereld’ te plaatsen en daarin op te laten gaan.

Anderzijds fungeerde het project als een toetsing daarvan. In het project liepen kunst en werkelijkheid op zo’n manier door elkaar dat een aantal kwesties op scherp kwamen te staan. De bijdragen van de kunstenaars lagen aan een parcours dat door het publiek werd gevolgd in rondleidingen onder leiding van een gids.

mi-7

mi-2

...stranger